REKLAMA

Współczynniki wyparcia

04-08-2021 13:16:03

Podłoża wykorzystywane do wykonania czopków i globulek cechuje różna gęstość. W praktyce oznacza to, że w zależności od tego, […]

Rejestr surowców farmaceutycznych

21-01-2020 13:57:38

Rejestr surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów […]

logo