REKLAMA

Przybornik

REKLAMA

Przybornik to miejsce, które przybliży Ci i przypomni podstawowe informacje odnośnie poprawności zapisu składu i ilości leku robionego na recepcie. Dzięki niemu realizacja i wycena recept na leki sporządzane w aptece nie będzie stanowiła już dla Ciebie większego problemu.

Zakładka „Ilość leku za opłatę ryczałtową” przedstawia informacje odnośnie tego, jaką ilość danego leku recepturowego lekarz może przepisać na recepcie w ramach podstawowej opłaty ryczałtowej. Jest to również cenne źródło informacji dla farmaceutów, gdyż określa normy ilościowe, w jakich mogą się poruszać w związku z rodzajem wykonywanego leku.

Warto znać te wartości, gdyż nieprzestrzeganie ich będzie jednoznaczne z narażeniem się na kary i zwrot kosztów refundacji, jakie poniósł NFZ w związku z wykonaniem przez aptekę danej recepty.

REKLAMA
REKLAMA

Zakładka „Synonimy surowców stosowanych w recepturze aptecznej” stanowi niejako kompendium informacji o obecnych w języku medycznym synonimach nazw konkretnych związków. To, co dla jednych jest anestezyną, dla innych będzie benzokainą – choć odnosi się do tej samej substancji. Wiedza na temat stosowanych w praktyce recepturowej synonimach znacząco ułatwia i usprawnia pracę przy sporządzaniu leków w aptece. Co więcej – czyni ją zdecydowanie bezpieczniejszą, minimalizując ryzyko użycia substancji innej niż ta, którą zalecił lekarz na recepcie.


Zakładka „Masa pojedynczej kropli” okazuje się szczególnie przydatna w kontekście wykonywania leków, mających w swoim składzie różnego rodzaju ciecze. Przedstawiony w niej przelicznik masy kropli na odpowiadającą jej liczbę pojedynczych kropli pozwala na dokładne obliczenie potrzebnej do sporządzenia leku ilości danego roztworu.

REKLAMA

Zakładka „Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych” określa listę przemysłowych leków gotowych, których zastosowanie w ramach realizacji danej recepty na lek robiony będzie poprawne, dozwolone i zgodne z aktualnymi wymaganiami. Wymienione w tym dziale preparaty mogą stanowić integralną część zleconego przez lekarza leku recepturowego, a ich użycie będzie odpowiadać przepisom, jakie Farmakopea stawia lekom sporządzanym w warunkach aptecznych. Wykaz tych leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2012 r.


Zakładka „Skróty łacińskie stosowane w recepturze i ich znaczenie w języku polskim” to niezwykle cenne źródło informacji dla każdego farmaceuty. Zapis składu leku recepturowego na recepcie niejednokrotnie pełen jest powszechnie stosowanych przez lekarzy skrótów, których rozszyfrowanie pozwala na właściwe i zgodne z zaleceniem lekarza wykonanie leku w aptece. Skróty te są tak naprawdę dużym uproszczeniem łacińskich wyrazów, określających:

  • rodzaj przeznaczenia danego leku (wewnętrznie/zewnętrznie),
  • sposób przygotowania danego leku (zmieszaj/dodaj/rozpuść),
  • jak dużo danej substancji należy użyć (w równych częściach/do określonej wagi).

Zakładka „Tabela alkoholometryczna” to niezbędnik każdego, przed którym stoi zadanie wykonania leku, w skład którego wchodzi etanol. Niejednokrotnie zapis na recepcie nie pozwala jednoznacznie określić ilości etanolu, jaką farmaceuta musi użyć do prawidłowego i zgodnego z wolą lekarza sporządzenia leku. Aby uniknąć pomyłek, zajrzyj do zakładki „Tabela alkoholometryczna”.


Zakładka „Dawki maksymalne” jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa farmakoterapii. Wykonując dany lek recepturowy jesteśmy zobowiązani do skontrolowania poprawności jego składu ilościowego w kontekście poszczególnych substancji. Znajomość maksymalnych dawek, jakie mogą być przyjęte przez pacjenta pozwala nam w porę zareagować i uniknąć sytuacji zażycia przez niego toksycznych ilości któregoś ze związków. Wykonując lek, jesteśmy wszak ostatnim ogniwem kontroli nad tym, co będzie stosował pacjent. Nie zapominajmy o tym!


Zakładka „Wycena leku magistralnego” to niezbędnik, który przydaje się na ostatnim etapie sporządzania leku w aptece, jakim jest poprawna jego wycena. Z informacji, jakie tu znajdziemy możemy dowiedzieć się:

  • co składa się na końcową wartość danego leku,
  • jaką część tej kwoty pokrywa pacjent,
  • o jaką kwotę będzie mogła ubiegać się apteka od Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zwrotu kosztów refundacji.

W dziale tym znajdziemy też informację, kiedy dany lek gotowy może zostać uwzględniony jako refundowany, a kiedy jego obecność w składzie preparatu uniemożliwia uwzględnienie przy jego wycenie opłaty ryczałtowej.

Zobacz również: kalkulator etanolu, kalkulator dla witaminy A, kalkulator dla witaminy E, kalkulator dla nystatyny

REKLAMA
logo