REKLAMA

Rp.
Mentholi 0,05
Paraffini liq. 5,0
M.f. guttae

REKLAMA

Odważone składniki stałe należy kolejno rozpuszczać w odpowiednim rozpuszczalniku. Jeżeli w skład leku wchodzą wyłącznie substancje płynne można odważyć je bezpośrednio do butelki. Jeżeli w składzie kropli znajduje się roztwór wodny, należy sporządzić go w pierwszej kolejności a następnie dodać inne płynne składniki. Substancje grubokrystaliczne, trudno rozpuszczalne należy uprzednio rozdrobnić w moździerzu. Do kropli doustnych nie dodajemy środków poprawiających smak. Krople przyjmuje się zmieszane z wodą lub na łyżeczce cukru.

Wykonanie kropli należy rozpocząć od przygotowania butelki z dopasowaną nakrętką i zakraplaczem. Do wytarowanej zlewki odważyć 5 gramów parafiny do której dodajemy 0,05 grama mentolu. Substancja powinna szybko ulec rozpuszczeniu. Roztwór przelewamy do butelki z ciemnego szkła. Butelkę należy zakręcić i zaopatrzyć w pomarańczową sygnaturę ze składem leku. Stosowanie parafiny jako vehiculum w kroplach do nosa nie jest wskazane. Na skutek dużej lepkości parafina ciekła hamuje ruchy migawek oraz utrudnia kontakt substancji leczniczej z błoną śluzową.

Mentholum – powoduje pobudzenie zakończeń nerwowych, powoduje wrażenie chłodu, działa słabo miejscowo znieczulająco, słabo dezynfekująco, przeciwświądowo. Wskazania to nerwobóle, pokrzywki skórne, stany zapalne błon śluzowych gardła. Stosowany jako corrigens.

REKLAMA
REKLAMA

Galeria zdjęć

REKLAMA
REKLAMA
logo